Hướng dẫn quản lý widget, trình bày giao diện

Widget là gì?

Bên trong widget có thể đặt thêm các hàm để lấy các thông tin từ website, ví dụ: Họ và tên, email, điện thoại, hình ảnh... của cộng tác viên bán hàng, các form đặt hàng, đăng ký, liên hệ...

Quản lý widget

Giao diện trang quản lý widget

Nhấn nút thêm hoặc chọn 1 widget, nhấn nút sửa để chỉnh sửa widget.

- Đối với loại HTML: nhập các html, văn bản...

- Đối với loại sản phẩm và bài viết:

+ Chọn loại sản phẩm / bài viết (mới, hot...).

+ Chọn số lượng cần lấy.

+ Chọn danh mục cần lấy

- Đối với slide ảnh:

+ Nhấn thêm ảnh để thêm 1 ảnh:

+ Nhấn OK

Lưu lại để tạo (hoặc sửa) 1 widget

Đưa widget vào giao diện trang web

Sau khi tạo widget ta tiến hành đưa vào giao diện để thể hiện cho người xem.

Tùy vào giao diện đang dùng, sẽ có cách bố trí widget khác nhau cho từng giao diện.

+